Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 14 421 13 036
Sum driftskostnader -12 720 -12 239
Driftsresultat 1 701 796
Resultat før skatt 1 801 1 228
Årsresultat 1 465 1 088
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 61 075 66 052
Omløpsmidler 16 933 15 441
Sum gjeld 92 675 98 271
Sum egenkapital 12 573 12 573
Sum egenkapital og gjeld 105 248 110 843
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ishavslink AS
Orgnummer 986 908 455
Telefon (+47) 976 31 960
Telefaks (+47) 78 45 65 01
Mobiltelefon (+47) 976 31 960
Hjemmeside www.ishavslink.no/
Besøksadresse Markveien 46, 9510 Alta
Postadresse Markveien 46, 9510 Alta

Nøkkelpersoner