Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 7 039 7 035
Sum driftskostnader -5 836 -6 566
Driftsresultat 1 203 469
Resultat før skatt 1 205 488
Årsresultat 898 349
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 436 2 487
Sum gjeld 2 532 1 607
Sum egenkapital 952 944
Sum egenkapital og gjeld 3 484 2 552
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bright Rådgivende Ingeniører Vvs AS
Orgnummer 987 001 860
Telefon (+47) 32 80 73 00
E-post sk@bright.no
Hjemmeside www.bright.no
Besøksadresse Dansrudveien 75, 3036 Drammen
Postadresse Dansrudveien 75, 3036 Drammen

Nøkkelpersoner