Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 34 830 30 254
Sum driftskostnader -28 892 -26 384
Driftsresultat 5 938 3 870
Resultat før skatt 5 892 3 868
Årsresultat 4 544 2 976
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 136 47
Omløpsmidler 11 278 7 582
Sum gjeld 6 796 7 307
Sum egenkapital 4 667 322
Sum egenkapital og gjeld 11 463 7 629
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kjøleassistanse AS
Orgnummer 987 280 212
Telefon (+47) 977 97 704
Mobiltelefon (+47) 977 97 704
E-post post@kj-assistanse.no
Hjemmeside www.kjoleassistanse.no/
Besøksadresse Hoffsveien 10, 0275 Oslo
Postadresse PB 62 - Skøyen, 0212 Oslo

Nøkkelpersoner