Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -31 -301
Driftsresultat -31 -301
Resultat før skatt -31 94
Årsresultat -24 8
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 400
Sum gjeld 4 058 4 427
Sum egenkapital -907 -883
Sum egenkapital og gjeld 3 151 3 544
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Boligleverandøren Karmøy AS
Orgnummer 987 363 347
Telefon (+47) 52 84 60 90
Telefaks (+47) 52 84 60 91
Besøksadresse Sjøenvegen 54 J, 4270 Åkrehamn
Postadresse Postboks 213, 4296 Åkrehamn

Nøkkelpersoner