Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -23 -20
Driftsresultat -23 -20
Resultat før skatt -62 -20
Årsresultat -62 -18
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 948
Sum gjeld 4 121 5 229
Sum egenkapital -891 -829
Sum egenkapital og gjeld 3 231 4 399
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Boligleverandøren Karmøy AS
Orgnummer 987 363 347
Telefon (+47) 52 84 60 90
Telefaks (+47) 52 84 60 91
Besøksadresse Sjøenvegen 54 J, 4270 Åkrehamn
Postadresse Postboks 213, 4296 Åkrehamn

Nøkkelpersoner