Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 383 2 505
Sum driftskostnader -2 485 -2 528
Driftsresultat -102 -24
Resultat før skatt -101 -25
Årsresultat -83 -31
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 33 75
Omløpsmidler 211 303
Sum gjeld 576 609
Sum egenkapital -165 -81
Sum egenkapital og gjeld 411 528
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oslo Gladiators AS
Orgnummer 987 428 597
Telefon (+47) 22 38 49 50
E-post post@oslogladiators.no
Hjemmeside www.oslogladiators.no
Besøksadresse Hasleveien 38, 0571 Oslo
Postadresse Hasleveien 38, 0571 Oslo

Nøkkelpersoner