Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 16 566 20 059
Sum driftskostnader -19 640 -20 234
Driftsresultat -3 074 -175
Resultat før skatt -2 887 22
Årsresultat -2 107 -20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 489 1 275
Omløpsmidler 13 550 14 786
Sum gjeld 3 810 2 973
Sum egenkapital 11 980 14 087
Sum egenkapital og gjeld 15 791 17 060
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Klinikk Bunæs AS
Orgnummer 987 588 195
Telefon (+47) 67 55 05 10
Telefaks (+47) 67 55 05 11
E-post post@bunas.no
Hjemmeside www.bunas.no
Besøksadresse Løkkeåsveien 3, 1337 Sandvika
Postadresse Løkkeåsveien 3, 1337 Sandvika

Nøkkelpersoner