Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 720 2 643
Sum driftskostnader -2 730 -2 524
Driftsresultat -9 119
Resultat før skatt -10 118
Årsresultat -10 118
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 20
Omløpsmidler 683 581
Sum gjeld 532 440
Sum egenkapital 151 161
Sum egenkapital og gjeld 683 601
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Romerike Balkongmontasje AS
Orgnummer 987 592 516
Telefon (+47) 63 90 60 29
Mobiltelefon (+47) 979 62 623
E-post post@romerikebalkongmontasje.no
Hjemmeside www.romerikebalkongmontasje.no
Besøksadresse Dragsjøvegen 47, 2150 Årnes
Postadresse Dragsjøvegen 47, 2150 Årnes

Nøkkelpersoner