Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 37 058 36 990
Sum driftskostnader -35 101 -35 542
Driftsresultat 1 958 1 449
Resultat før skatt 2 272 1 745
Årsresultat 1 646 1 262
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 175 157
Omløpsmidler 13 295 15 067
Sum gjeld 4 024 5 774
Sum egenkapital 10 697 10 749
Sum egenkapital og gjeld 14 722 16 523
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vesterålens Apotek
Orgnummer 987 632 895
Telefon (+47) 76 15 15 10
Telefaks (+47) 76 15 70 58
E-post vesteralen@apotek.no
Hjemmeside www.apotek1.no/vaare-apotek/polarstjernen
Besøksadresse Markedsgata 9, 8450 Stokmarknes
Postadresse Postboks 243, 8455 Stokmarknes

Nøkkelpersoner