Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 18 610 16 259
Sum driftskostnader -16 427 -14 462
Driftsresultat 2 184 1 796
Resultat før skatt 2 149 1 761
Årsresultat 1 700 1 714
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 889 2 484
Omløpsmidler 10 136 7 075
Sum gjeld 5 777 5 204
Sum egenkapital 7 347 5 647
Sum egenkapital og gjeld 13 124 10 851
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn BioBank AS
Orgnummer 987 709 324
Telefon (+47) 62 50 99 20
Telefaks (+47) 62 51 01 01
Mobiltelefon (+47) 971 98 225
E-post post@biobank.no
Hjemmeside www.biobank.no
Besøksadresse Holsetgata 22, 2317 Hamar
Postadresse Holsetgata 22, 2317 Hamar

Nøkkelpersoner