Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 4 0
Driftsresultat 4 0
Resultat før skatt 4 0
Årsresultat 4 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 598 2 598
Sum gjeld 8 485 8 489
Sum egenkapital -5 757 -5 761
Sum egenkapital og gjeld 2 728 2 728
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nor Crane & Winch AS
Orgnummer 987 774 711
Telefon (+47) 915 20 503
Telefaks (+47) 33 08 26 14
Mobiltelefon (+47) 915 15 780
E-post thor.jegard@kcl.no
Hjemmeside www.norcrane.no
Besøksadresse Tverrmyra 7 B, 3185 Skoppum
Postadresse Tverrmyra 7 B, 3185 Skoppum

Nøkkelpersoner