Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 92 4 558
Sum driftskostnader -113 -3 828
Driftsresultat -21 731
Resultat før skatt 148 735
Årsresultat 135 536
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 109 2 109
Omløpsmidler 135 857
Sum gjeld 236 199
Sum egenkapital 3 668 3 533
Sum egenkapital og gjeld 3 904 3 732
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J U Eiendom AS
Orgnummer 987 774 886
Telefon (+47) 481 67 252
Mobiltelefon (+47) 481 67 252
Besøksadresse Kløversvingen 38, 3612 Kongsberg
Postadresse Kløversvingen 38, 3612 Kongsberg

Nøkkelpersoner