Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 108 99
Sum driftskostnader -46 -61
Driftsresultat 62 38
Resultat før skatt 2 296 189
Årsresultat 2 261 152
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 109 2 109
Omløpsmidler 552 202
Sum gjeld 21 155
Sum egenkapital 4 431 3 670
Sum egenkapital og gjeld 4 452 3 824
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J U Eiendom AS
Orgnummer 987 774 886
Telefon (+47) 481 67 252
Mobiltelefon (+47) 481 67 252
Besøksadresse Kløversvingen 38, 3612 Kongsberg
Postadresse Kløversvingen 38, 3612 Kongsberg

Nøkkelpersoner