Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 177 119
Sum driftskostnader -64 -37
Driftsresultat 113 81
Resultat før skatt 838 373
Årsresultat 805 339
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 4 570 2 109
Omløpsmidler 3 038 2 335
Sum gjeld 1 993 -366
Sum egenkapital 5 614 4 809
Sum egenkapital og gjeld 7 607 4 443
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J U Eiendom AS
Orgnummer 987 774 886
Telefon (+47) 481 67 252
Mobiltelefon (+47) 481 67 252
Besøksadresse Kløversvingen 38, 3612 Kongsberg
Postadresse Kløversvingen 38, 3612 Kongsberg

Nøkkelpersoner