Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 748 4 874
Sum driftskostnader -4 777 -5 163
Driftsresultat -30 -288
Resultat før skatt -29 -290
Årsresultat -29 -290
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 24 56
Omløpsmidler 465 421
Sum gjeld 698 657
Sum egenkapital -209 -180
Sum egenkapital og gjeld 489 476
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Chi Art Of Hair AS
Orgnummer 987 788 569
Telefon (+47) 32 22 10 07
E-post post@chihair.no
Hjemmeside www.chihair.no
Besøksadresse Erik Børresens Alle 4-6, 3015 Drammen
Postadresse Erik Børresens Alle 4-6, 3015 Drammen

Nøkkelpersoner