Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 20 385 25 886
Sum driftskostnader -16 970 -20 524
Driftsresultat 3 416 5 361
Resultat før skatt 3 407 5 359
Årsresultat 2 654 4 122
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 126 171
Omløpsmidler 6 806 9 162
Sum gjeld 2 399 3 427
Sum egenkapital 5 533 5 929
Sum egenkapital og gjeld 7 932 9 356
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Avskjerming AS
Orgnummer 988 042 463
Telefon (+47) 77 66 27 00
Telefaks (+47) 77 66 27 01
Mobiltelefon (+47) 902 71 063
E-post post@avskjerming.no
Hjemmeside www.avskjerming.no
Besøksadresse Ringvegen 1, 9018 Tromsø
Postadresse Postboks 3409, 9276 Tromsø

Nøkkelpersoner