Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 932 1 763
Sum driftskostnader -2 114 -1 731
Driftsresultat -181 32
Resultat før skatt -188 22
Årsresultat -188 22
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 472 569
Sum gjeld 531 440
Sum egenkapital -59 129
Sum egenkapital og gjeld 472 569
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sunkost Grong AS
Orgnummer 988 050 997
Telefon (+47) 74 33 10 88
Telefaks (+47) 74 33 10 88
E-post grong@sunkost.no
Hjemmeside www.sunkost.no
Besøksadresse Grong Kjøpesenter, 7870 Grong
Postadresse Grong Kjøpesenter, 7870 Grong

Nøkkelpersoner