Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -6 -10
Driftsresultat -6 -10
Resultat før skatt -6 115
Årsresultat -6 115
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 181 199
Sum gjeld 125 138
Sum egenkapital 331 337
Sum egenkapital og gjeld 456 474
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ango Brønnboring AS
Orgnummer 988 386 634
Telefon (+47) 69 28 25 22
Telefaks (+47) 69 28 25 91
Mobiltelefon (+47) 906 24 119
E-post hugo@ango.no
Hjemmeside www.ango.no
Besøksadresse Åsliveien 2 G, 1642 Saltnes
Postadresse Åsliveien 2 G, 1642 Saltnes

Nøkkelpersoner