Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 4 597 4 565
Sum driftskostnader -3 146 -3 142
Driftsresultat 1 450 1 423
Resultat før skatt 1 740 1 686
Årsresultat 1 340 1 288
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 287 302
Omløpsmidler 6 140 5 635
Sum gjeld 677 1 126
Sum egenkapital 5 811 4 871
Sum egenkapital og gjeld 6 488 5 997
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Åsane Tannlegesenter
Orgnummer 988 394 998
Telefon (+47) 55 53 18 35
E-post tannlege@asatann.com
Hjemmeside www.asatann.com
Besøksadresse Åsane Senter 42, 5116 Ulset
Postadresse Åsane Senter 42, 5116 Ulset

Nøkkelpersoner