Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 263 4 797
Sum driftskostnader -5 094 -4 559
Driftsresultat 168 239
Resultat før skatt 51 70
Årsresultat 25 48
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 622 3 678
Omløpsmidler 1 508 1 949
Sum gjeld 3 734 3 958
Sum egenkapital 1 395 1 669
Sum egenkapital og gjeld 5 129 5 627
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sørum Silketrykk
Orgnummer 988 414 255
Telefon (+47) 75 17 25 85
Telefaks (+47) 75 17 65 85
Mobiltelefon (+47) 911 38 820
Hjemmeside www.sorum.as
Besøksadresse Daneljordet 8, 8656 Mosjøen
Postadresse Postboks 65, 8651 Mosjøen

Nøkkelpersoner