Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 132 918
Sum driftskostnader -907 -1 088
Driftsresultat 224 -171
Resultat før skatt 24 -109
Årsresultat 24 -287
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 2 676
Omløpsmidler 426 962
Sum gjeld 3 580 6 728
Sum egenkapital 2 008 1 983
Sum egenkapital og gjeld 5 588 8 711
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Holding AS
Orgnummer 988 707 198
Telefon (+47) 51 66 30 09
Mobiltelefon (+47) 906 16 162
Besøksadresse Fabrikkveien 13, 4323 Sandnes
Postadresse Fabrikkveien 13, 4323 Sandnes

Nøkkelpersoner