Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 910 280
Sum driftskostnader -3 075 -977
Driftsresultat -2 165 -696
Resultat før skatt -2 304 240
Årsresultat -2 310 238
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 806 3 936
Omløpsmidler 1 935 2 078
Sum gjeld 5 535 5 315
Sum egenkapital 2 271 4 581
Sum egenkapital og gjeld 7 806 9 896
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Holding AS
Orgnummer 988 707 198
Telefon (+47) 51 66 30 09
Mobiltelefon (+47) 906 16 162
Besøksadresse Fabrikkveien 13, 4323 Sandnes
Postadresse Fabrikkveien 13, 4323 Sandnes

Nøkkelpersoner