Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 83 0
Sum driftskostnader -249 -418
Driftsresultat -166 -418
Resultat før skatt 2 375 1 265
Årsresultat 2 375 1 265
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 654 2 514
Sum gjeld 3 081 4 347
Sum egenkapital 4 728 3 103
Sum egenkapital og gjeld 7 809 7 449
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Holding AS
Orgnummer 988 707 198
Telefon (+47) 51 66 30 09
Mobiltelefon (+47) 906 16 162
Besøksadresse Fabrikkveien 13, 4323 Sandnes
Postadresse Fabrikkveien 13, 4323 Sandnes

Nøkkelpersoner