Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 500 500
Sum driftskostnader -449 -562
Driftsresultat 52 -61
Resultat før skatt 52 -72
Årsresultat 52 -283
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 538 6 834
Omløpsmidler 181 173
Sum gjeld 11 112 11 139
Sum egenkapital -3 715 -3 767
Sum egenkapital og gjeld 7 397 7 372
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Barents Base AS
Orgnummer 988 743 615
Telefon (+47) 56 32 30 00
Telefaks (+47) 56 33 51 91
Mobiltelefon (+47) 924 95 503
Hjemmeside www.barentsbase.as
Besøksadresse Svartnes, 9950 Vardø
Postadresse Postboks 74, 9950 Vardø

Nøkkelpersoner