Verdipapirfondet Storebrand Norge H

Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 0 11 360
Sum driftskostnader 0 -1 221
Driftsresultat 0 10 139
Resultat før skatt 97 048 47 697
Årsresultat 96 871 47 404
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 481 797 422 015
Sum gjeld 289 2 339
Sum egenkapital 481 507 419 676
Sum egenkapital og gjeld 481 797 422 015
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Verdipapirfondet Storebrand Norge H
Orgnummer 988 780 723
Telefon (+47) 22 31 50 50
Telefaks (+47) 22 48 90 75
E-post v1c@storebrand.no
Besøksadresse c/o Storebrand Asset Management AS Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 484, 1327 Lysaker

Nøkkelpersoner