Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -32 -27
Driftsresultat -32 -27
Resultat før skatt 1 444 1 852
Årsresultat 1 112 1 406
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 9 903 8 351
Sum gjeld 3 406 3 606
Sum egenkapital 10 204 10 092
Sum egenkapital og gjeld 13 610 13 698
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E & E Holding AS
Orgnummer 988 785 237
Besøksadresse Nesheimskogen, 3840 Seljord
Postadresse Nesvegen 3, 3840 Seljord

Nøkkelpersoner