Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -18 -18
Driftsresultat -18 -18
Resultat før skatt 3 946 2 877
Årsresultat 3 112 2 078
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 9 252 7 542
Sum gjeld 4 638 4 742
Sum egenkapital 10 687 9 074
Sum egenkapital og gjeld 15 325 13 817
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E & E Holding AS
Orgnummer 988 785 237
Besøksadresse Nesheimskogen, 3840 Seljord
Postadresse Nesvegen 3, 3840 Seljord

Nøkkelpersoner