Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 144 1 061
Sum driftskostnader -6 486 -439
Driftsresultat -5 342 622
Resultat før skatt -1 529 613
Årsresultat -1 529 613
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 804 16 055
Omløpsmidler 13 846 12 733
Sum gjeld 14 608 18 509
Sum egenkapital 36 699 38 918
Sum egenkapital og gjeld 51 308 57 427
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Haugvaldstad T AS
Orgnummer 988 840 483
Telefon (+47) 51 54 71 99
Telefaks (+47) 51 89 29 23
Besøksadresse Østervåg 41, 4006 Stavanger
Postadresse Østervåg 41, 4006 Stavanger

Nøkkelpersoner