Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -15 -19
Driftsresultat -15 -19
Resultat før skatt -34 122
Årsresultat -34 122
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 321
Sum gjeld 2 192 2 473
Sum egenkapital 1 248 1 282
Sum egenkapital og gjeld 3 440 3 756
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B N Holding AS
Orgnummer 988 889 709
Besøksadresse Hvamstubben 14, 2013 Skjetten
Postadresse Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

Nøkkelpersoner