Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -17 -27
Driftsresultat -17 -27
Resultat før skatt -37 603
Årsresultat -37 603
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 6
Sum gjeld 1 399 1 360
Sum egenkapital 860 896
Sum egenkapital og gjeld 2 258 2 256
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B N Holding AS
Orgnummer 988 889 709
Besøksadresse Hvamstubben 14, 2013 Skjetten
Postadresse Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

Nøkkelpersoner