Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 20 395 15 137
Sum driftskostnader -18 963 -14 994
Driftsresultat 1 432 144
Resultat før skatt 1 424 150
Årsresultat 1 062 107
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 18 27
Omløpsmidler 5 896 4 168
Sum gjeld 4 037 3 377
Sum egenkapital 1 880 818
Sum egenkapital og gjeld 5 918 4 195
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bergen Elektro Team AS
Orgnummer 988 935 247
Telefon (+47) 55 27 01 02
Telefaks (+47) 85 03 86 65
Mobiltelefon (+47) 958 97 960
E-post post@bergenelektroteam.no
Hjemmeside www.bergenelektroteam.no
Besøksadresse Kanalveien 117 A, 5068 Bergen
Postadresse Kanalveien 117 A, 5068 Bergen

Nøkkelpersoner