Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -16 -23
Driftsresultat -16 -23
Resultat før skatt 497 417
Årsresultat 493 409
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 049 994
Sum gjeld 293 131
Sum egenkapital 3 468 3 575
Sum egenkapital og gjeld 3 761 3 706
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R. R. Holding AS
Orgnummer 988 950 793
Besøksadresse Svinesundsveien 338, 1788 Halden
Postadresse Postboks 1119 Sørli, 1787 Halden

Nøkkelpersoner