Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -14
Driftsresultat -13 -14
Resultat før skatt -10 -6
Årsresultat -10 -6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 359 1 039
Sum gjeld 52 289
Sum egenkapital 3 019 3 462
Sum egenkapital og gjeld 3 071 3 751
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R. R. Holding AS
Orgnummer 988 950 793
Besøksadresse Svinesundsveien 338, 1788 Halden
Postadresse Postboks 1119 Sørli, 1787 Halden

Nøkkelpersoner