Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -222 -173
Driftsresultat -221 -173
Resultat før skatt 4 560 7 592
Årsresultat 4 560 7 592
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 548 0
Omløpsmidler 4 962 8 612
Sum gjeld 5 977 8 345
Sum egenkapital 585 325
Sum egenkapital og gjeld 6 562 8 670
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn F Holding AS
Orgnummer 988 970 964
Telefon (+47) 22 44 66 50
Telefaks (+47) 22 44 66 51
Mobiltelefon (+47) 404 18 361
E-post bjornar@emblabygg.no
Besøksadresse Dronningen 1, 0287 Oslo
Postadresse Postboks A, Bygdøy, 0211 Oslo

Nøkkelpersoner