Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -185 -249
Driftsresultat -185 -249
Resultat før skatt 7 628 6 733
Årsresultat 7 628 6 733
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 783 1 548
Omløpsmidler 8 255 2 865
Sum gjeld 5 022 25
Sum egenkapital 6 067 4 438
Sum egenkapital og gjeld 11 088 4 464
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn F Holding AS
Orgnummer 988 970 964
Telefon (+47) 22 44 66 50
Telefaks (+47) 22 44 66 51
Mobiltelefon (+47) 404 18 361
E-post bjornar@emblabygg.no
Besøksadresse Dronningen 1, 0287 Oslo
Postadresse Postboks A, Bygdøy, 0211 Oslo

Nøkkelpersoner