Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 467 2 886
Sum driftskostnader -2 374 -2 519
Driftsresultat 1 094 367
Resultat før skatt 1 013 317
Årsresultat 760 231
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 263 1 311
Omløpsmidler 1 437 810
Sum gjeld 2 439 2 621
Sum egenkapital 1 682 922
Sum egenkapital og gjeld 4 121 3 542
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skåra Holding AS
Orgnummer 989 006 592
Telefon (+47) 404 38 059
Besøksadresse Lindøyveien 105, 4373 Egersund
Postadresse Postboks 2, 4379 Egersund

Nøkkelpersoner