Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 391 1 958
Sum driftskostnader -2 004 -1 295
Driftsresultat 387 664
Resultat før skatt 361 85
Årsresultat 263 -16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 696 208
Sum gjeld 1 386 1 161
Sum egenkapital 691 428
Sum egenkapital og gjeld 2 077 1 589
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skåra Holding AS
Orgnummer 989 006 592
Telefon (+47) 404 38 059
Besøksadresse Lindøyveien 105, 4373 Egersund
Postadresse Postboks 2, 4379 Egersund

Nøkkelpersoner