Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -16
Driftsresultat -13 -16
Resultat før skatt 60 57
Årsresultat 47 44
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 500 0
Sum gjeld 5 013 13
Sum egenkapital 3 241 3 194
Sum egenkapital og gjeld 8 254 3 207
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Assi Vinstra AS
Orgnummer 989 024 191
Telefon (+47) 61 29 24 60
Telefaks (+47) 61 29 24 61
E-post post@frontraktorservice.no
Hjemmeside www.frontraktorservice.no
Besøksadresse c/o Fron Traktor Service As, 2640 Vinstra
Postadresse c/o Fron Traktor Service AS , 2640 Vinstra

Nøkkelpersoner