Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 641 1 312
Sum driftskostnader -2 999 -1 403
Driftsresultat 641 -91
Resultat før skatt 704 -13
Årsresultat 532 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 820 1 950
Omløpsmidler 5 012 4 121
Sum gjeld 691 462
Sum egenkapital 6 209 5 676
Sum egenkapital og gjeld 6 900 6 138
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ovedal Logging AS
Orgnummer 989 052 861
Besøksadresse Fintland, 4440 Tonstad
Postadresse Bakken 11, 4440 Tonstad

Nøkkelpersoner