Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 725 740
Sum driftskostnader -387 -424
Driftsresultat 338 316
Resultat før skatt 6 259 231
Årsresultat 6 199 179
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 001 3 104
Omløpsmidler 2 517 325
Sum gjeld 241 4 177
Sum egenkapital 6 277 253
Sum egenkapital og gjeld 6 518 4 429
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Alsosgården AS
Orgnummer 989 056 867
Besøksadresse Storgata 40, 8300 Svolvær
Postadresse Postboks 234, 8301 Svolvær

Nøkkelpersoner