Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 7 855 6 255
Sum driftskostnader -7 487 -6 240
Driftsresultat 367 15
Resultat før skatt 335 -36
Årsresultat 335 -36
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 876 795
Omløpsmidler 2 388 1 870
Sum gjeld 1 261 924
Sum egenkapital 2 352 2 017
Sum egenkapital og gjeld 3 613 2 941
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skiens Persiennefabrikk
Orgnummer 989 115 308
Telefon (+47) 35 53 71 50
Telefaks (+47) 35 53 80 10
E-post skiens@online.no
Hjemmeside www.skiens.no
Besøksadresse Vestre Gulset 91, 3742 Skien
Postadresse Vestre Gulset 91, 3742 Skien

Nøkkelpersoner