Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 15 0
Sum driftskostnader -62 -27
Driftsresultat -46 -27
Resultat før skatt 1 387 -363
Årsresultat 1 387 -363
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 209 1 288
Sum gjeld 315 0
Sum egenkapital 6 728 5 640
Sum egenkapital og gjeld 7 043 5 640
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thomsen Morten F AS
Orgnummer 989 130 404
Telefon (+47) 32 26 70 20
Telefaks (+47) 32 26 70 21
Mobiltelefon (+47) 400 08 701
Besøksadresse c/o Morten F Thomsen Vikerfaret 8, 3425 Reistad
Postadresse c/o Morten F Thomsen Vikerfaret 8, 3425 Reistad

Nøkkelpersoner