Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -33 -23
Driftsresultat -33 -23
Resultat før skatt 509 -181
Årsresultat 509 -181
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 507 1 445
Sum gjeld 0 2
Sum egenkapital 6 284 5 775
Sum egenkapital og gjeld 6 284 5 777
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thomsen Morten F AS
Orgnummer 989 130 404
Telefon (+47) 32 26 70 20
Telefaks (+47) 32 26 70 21
Mobiltelefon (+47) 400 08 701
Besøksadresse c/o Morten F Thomsen Vikerfaret 8, 3425 Reistad
Postadresse c/o Morten F Thomsen Vikerfaret 8, 3425 Reistad

Nøkkelpersoner