Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 40
Sum driftskostnader -27 -59
Driftsresultat -27 -19
Resultat før skatt -27 -19
Årsresultat -27 -19
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 26 35
Sum gjeld 482 464
Sum egenkapital -456 -429
Sum egenkapital og gjeld 26 35
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jaru Invest AS
Orgnummer 989 156 306
Telefon (+47) 901 61 760
Telefaks (+47) 63 84 54 18
E-post jan@jarutech.no
Besøksadresse Korsmogutua 2, 2022 Gjerdrum
Postadresse Korsmogutua 2, 2022 Gjerdrum

Nøkkelpersoner