Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -1
Driftsresultat -7 -1
Resultat før skatt -4 3
Årsresultat -4 3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 139
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 446 450
Sum egenkapital og gjeld 446 450
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & I Invest AS
Orgnummer 989 176 692
Telefon (+47) 37 02 36 36
Mobiltelefon (+47) 481 32 245
E-post ivar.halvorsen@cecon.no
Besøksadresse Skibberheia 3, 4836 Arendal
Postadresse Skibberheia 3, 4836 Arendal

Nøkkelpersoner