Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -16 -17
Driftsresultat -16 -17
Resultat før skatt -13 50
Årsresultat -13 50
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 522 810
Sum gjeld 10 74
Sum egenkapital 1 823 1 836
Sum egenkapital og gjeld 1 833 1 910
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R&r Holding AS
Orgnummer 989 191 047
Besøksadresse Bergenevegen 26, 4355 Kvernaland
Postadresse Postboks 53, 4356 Kvernaland

Nøkkelpersoner