Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -16 -16
Driftsresultat -16 -16
Resultat før skatt 490 -9
Årsresultat 490 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 760 24
Sum gjeld 74 10
Sum egenkapital 1 786 1 295
Sum egenkapital og gjeld 1 860 1 305
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R&r Holding AS
Orgnummer 989 191 047
Besøksadresse Bergenevegen 26, 4355 Kvernaland
Postadresse Postboks 53, 4356 Kvernaland

Nøkkelpersoner