Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -13
Driftsresultat -13 -13
Resultat før skatt 126 -40
Årsresultat 126 -40
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 923 2 079
Sum gjeld 0 282
Sum egenkapital 8 642 8 516
Sum egenkapital og gjeld 8 643 8 799
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bygballe L Holding AS
Orgnummer 989 192 388
Telefon (+47) 74 85 75 19

Nøkkelpersoner