Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -140
Driftsresultat -9 -140
Resultat før skatt 774 -140
Årsresultat 774 -161
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 54 219
Sum gjeld -106 833
Sum egenkapital 772 -413
Sum egenkapital og gjeld 666 419
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Brogata Eiendom AS
Orgnummer 989 194 925
Telefon (+47) 906 79 200
Mobiltelefon (+47) 906 79 200
E-post post@giganett.no
Hjemmeside www.giganett.no
Besøksadresse Brogata 15, 4515 Mandal
Postadresse Brogata 15, 4515 Mandal

Nøkkelpersoner