Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -6 -7
Driftsresultat -6 -7
Resultat før skatt 545 203
Årsresultat 545 203
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 495 323
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 946 1 751
Sum egenkapital og gjeld 1 946 1 751
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H Q Eiendom AS
Orgnummer 989 210 106
Besøksadresse Ekornstien 2, 4700 Vennesla
Postadresse Ekornstien 2, 4700 Vennesla

Nøkkelpersoner