Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -4 -4
Driftsresultat -4 -4
Resultat før skatt 106 -4
Årsresultat 106 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 97 1
Sum gjeld 115 126
Sum egenkapital 1 409 1 303
Sum egenkapital og gjeld 1 525 1 429
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H Q Eiendom AS
Orgnummer 989 210 106
Besøksadresse Ekornstien 2, 4700 Vennesla
Postadresse Ekornstien 2, 4700 Vennesla

Nøkkelpersoner