Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -5 -5
Driftsresultat -5 -5
Resultat før skatt -4 -4
Årsresultat -4 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 89 93
Sum gjeld 115 115
Sum egenkapital 1 402 1 406
Sum egenkapital og gjeld 1 517 1 521
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H Q Eiendom AS
Orgnummer 989 210 106
Besøksadresse Ekornstien 2, 4700 Vennesla
Postadresse Ekornstien 2, 4700 Vennesla

Nøkkelpersoner