Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -22 -31
Driftsresultat -22 -31
Resultat før skatt 217 242
Årsresultat 158 173
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 7 914 7 766
Sum gjeld 65 75
Sum egenkapital 7 849 7 690
Sum egenkapital og gjeld 7 914 7 766
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Moe Jan-Erik Invest AS
Orgnummer 989 214 543
Telefon (+47) 63 99 01 43
Besøksadresse Brushaugveien, 2022 Gjerdrum
Postadresse Brushaugvegen, 2022 Gjerdrum

Nøkkelpersoner