Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -28 -26
Driftsresultat -28 -27
Resultat før skatt 1 844 1 790
Årsresultat 1 844 1 790
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 22 28
Omløpsmidler 7 783 5 967
Sum gjeld 371 0
Sum egenkapital 9 476 9 002
Sum egenkapital og gjeld 9 847 9 002
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn D & D Invest AS
Orgnummer 989 226 258
Telefon (+47) 900 61 561
Mobiltelefon (+47) 900 61 561
Besøksadresse Sagveien 11, 1454 Fagerstrand
Postadresse Sagveien 11, 1454 Fagerstrand

Nøkkelpersoner