Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 68 0
Sum driftskostnader -567 -366
Driftsresultat -498 -365
Resultat før skatt 215 -321
Årsresultat 215 -321
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 11 2 001
Omløpsmidler 6 612 6 002
Sum gjeld 96 2 025
Sum egenkapital 9 369 9 154
Sum egenkapital og gjeld 9 465 11 179
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn D & D Invest AS
Orgnummer 989 226 258
Telefon (+47) 900 61 561
Mobiltelefon (+47) 900 61 561
Besøksadresse Sagveien 11, 1454 Fagerstrand
Postadresse Sagveien 11, 1454 Fagerstrand

Nøkkelpersoner