Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -8 -52
Driftsresultat -8 -52
Resultat før skatt 129 428
Årsresultat 97 400
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 64 713
Sum gjeld 436 749
Sum egenkapital 5 812 6 115
Sum egenkapital og gjeld 6 248 6 864
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Johnsen W Holding AS
Orgnummer 989 230 387
Besøksadresse Balsfjordgata 2, 9007 Tromsø
Postadresse Austadvegen 6, 9007 Tromsø

Nøkkelpersoner