Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -58 -56
Driftsresultat -58 -56
Resultat før skatt -54 1 721
Årsresultat -54 1 721
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 834 2 448
Sum gjeld 0 1 560
Sum egenkapital 2 394 2 448
Sum egenkapital og gjeld 2 394 4 008
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bergeskarven Holding AS
Orgnummer 989 235 656
Telefon (+47) 63 99 17 74
Mobiltelefon (+47) 918 44 005
E-post k-svinge@online.no
Besøksadresse Søndre Skjærstad Bergevegen, 2420 Trysil
Postadresse Bergevegen, 2420 Trysil

Nøkkelpersoner