Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 2 677 4 052
Sum driftskostnader -2 783 -4 391
Driftsresultat -106 -338
Resultat før skatt -148 -385
Årsresultat -148 -385
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 105 132
Omløpsmidler 753 630
Sum gjeld 1 724 1 678
Sum egenkapital -865 -717
Sum egenkapital og gjeld 859 961
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Berentsen Johan AS
Orgnummer 989 249 401
Telefon (+47) 915 86 692
Telefaks (+47) 38 10 09 45
E-post post@johanberentsen.no
Hjemmeside www.johanberentsen.no
Besøksadresse Elvegata 17, 4614 Kristiansand S
Postadresse Elvegata 17, 4614 Kristiansand S

Nøkkelpersoner