Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 20 400 17 346
Sum driftskostnader -20 388 -17 363
Driftsresultat 11 -16
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat -6 -17
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 511 584
Omløpsmidler 10 470 7 722
Sum gjeld 10 113 7 433
Sum egenkapital 868 873
Sum egenkapital og gjeld 10 981 8 306
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Advokatfirma Sekse & Co ANS
Orgnummer 989 416 995
Telefon (+47) 51 60 95 70
Telefaks (+47) 51 60 95 80
E-post post@sekse.no
Hjemmeside www.sekse.no
Besøksadresse Jærveien 15, 4319 Sandnes
Postadresse Postboks 3214, 4398 Sandnes

Nøkkelpersoner