Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 23 047 32 419
Sum driftskostnader -24 414 -31 418
Driftsresultat -1 367 1 000
Resultat før skatt -1 448 828
Årsresultat -1 120 581
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 003 764
Omløpsmidler 6 467 7 501
Sum gjeld 5 660 5 016
Sum egenkapital 2 443 3 563
Sum egenkapital og gjeld 8 104 8 579
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gjesdal Blikk AS
Orgnummer 989 430 874
Telefon (+47) 51 61 08 80
Telefaks (+47) 51 61 08 81
Mobiltelefon (+47) 950 20 283
E-post post@gjesdalblikk.no
Hjemmeside www.gjesdalblikk.no
Besøksadresse Industriveien 12 Opstad, 4330 Ålgård
Postadresse Industriveien 12 Opstad, 4330 Ålgård

Nøkkelpersoner