Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 781 504
Sum driftskostnader -2 355 -575
Driftsresultat 426 -71
Resultat før skatt 445 -49
Årsresultat 335 -33
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 100 0
Omløpsmidler 2 157 104
Sum gjeld 1 590 62
Sum egenkapital 668 332
Sum egenkapital og gjeld 2 257 395
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Subway Arendal
Orgnummer 989 568 728
Telefon (+47) 474 62 500
E-post klaus.inge.torp@subwaynorge.no
Besøksadresse Vikaveien 31, 4817 His
Postadresse Vikaveien 31, 4817 His

Nøkkelpersoner