Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 557 6 318
Sum driftskostnader -4 900 -5 819
Driftsresultat 657 500
Resultat før skatt 600 439
Årsresultat 443 307
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 519 1 654
Omløpsmidler 1 199 1 143
Sum gjeld 1 685 1 759
Sum egenkapital 1 132 1 189
Sum egenkapital og gjeld 2 817 2 949
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Blink Trafikkskole AS
Orgnummer 989 608 053
Telefon (+47) 905 96 000
Mobiltelefon (+47) 905 96 000
E-post post@blinktrafikkskole.no
Hjemmeside blinktrafikkskole.no
Besøksadresse Vigeland industriområde, 4700 Vennesla
Postadresse Vikeland Brugsvei 3, 4700 Vennesla

Nøkkelpersoner