Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -6 -30
Driftsresultat -6 -30
Resultat før skatt 804 501
Årsresultat 797 497
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 234 2 932
Sum gjeld 8 1 004
Sum egenkapital 2 425 2 129
Sum egenkapital og gjeld 2 434 3 132
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kasper Nordmelan AS
Orgnummer 989 777 289
Telefon (+47) 63 93 99 43
Mobiltelefon (+47) 909 31 360
E-post kas.nord@online.no
Besøksadresse Mellomfjellet 10, 2022 Gjerdrum
Postadresse Mellomfjellet 10, 2022 Gjerdrum

Nøkkelpersoner