Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 230 162
Sum driftskostnader -282 -99
Driftsresultat -51 63
Resultat før skatt -262 -35
Årsresultat -262 -35
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 8 936 3 852
Omløpsmidler 654 361
Sum gjeld 7 789 2 150
Sum egenkapital 1 801 2 064
Sum egenkapital og gjeld 9 590 4 213
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Karlsen K A Boliger AS
Orgnummer 989 891 847
Telefon (+47) 76 12 00 27
Telefaks (+47) 76 12 00 13
Mobiltelefon (+47) 995 13 826
E-post post@ka-karlsen.no
Hjemmeside www.ka-karlsen.no
Besøksadresse Torget 4, 8400 Sortland
Postadresse Postboks 364, 8401 Sortland

Nøkkelpersoner