Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 043 1 950
Sum driftskostnader -1 619 -1 275
Driftsresultat 423 675
Resultat før skatt 793 1 218
Årsresultat 693 1 032
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 22 30
Omløpsmidler 14 444 14 712
Sum gjeld 6 615 7 410
Sum egenkapital 7 858 7 340
Sum egenkapital og gjeld 14 473 14 750
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hilland Truls G Tannlege AS
Orgnummer 990 019 746
Telefon (+47) 22 44 99 05
Besøksadresse Briskebyveien 2, 0259 Oslo
Postadresse Briskebyveien 2, 0259 Oslo

Nøkkelpersoner