Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 983 2 078
Sum driftskostnader -988 -1 583
Driftsresultat 995 495
Resultat før skatt 1 969 2 104
Årsresultat 1 689 1 964
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 34 42
Omløpsmidler 14 109 13 232
Sum gjeld 7 597 8 257
Sum egenkapital 6 549 5 019
Sum egenkapital og gjeld 14 146 13 277
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hilland Truls G Tannlege AS
Orgnummer 990 019 746
Telefon (+47) 22 44 99 05
Besøksadresse Briskebyveien 2, 0259 Oslo
Postadresse Briskebyveien 2, 0259 Oslo

Nøkkelpersoner